Tartalomhoz ugrás

Diszlazur® favédõ és díszítõ bevonórendszer

Festékek

Diszlazur® favédő és díszítő bevonóDiszlazur® favédő és díszítő bevonó


A Diszlazur® favédő és díszítő bevonórendszer korszerű, vizes diszperziós alapú rendszer.
A bevonatrendszerrel megel
őzhető a farontó gombák kártétele és biztosítható az idõjárás elleni tartós védelem.
A kialakított bevonat nem takarja el a fa természetes erezetét. Víztaszító, így a bevonatról a csapó es
ő lepereg.
Jó blokkállósága következtében több réteg
ű felhordás esetén, szoros illesztésnél sem tapad.
Több mint 10 év felhasználási tapasztalat alapján, a szakszer
űen kivitelezett bevonatra - egyedülálló módon - 10 év garanciát vállalunk.

A bevonatrendszer az alábbi termékekb
ől épül fel.
Diszlazur® alapozó
A rendszerben a favéd
őszer funkciót látja el. Finom részecskeméretű vizes diszperziós poliakrilát kötőanyagot és a farontó gombákkal szemben hatékony fungicid, valamint a farontó rovarok megtelepedését gátló inszekticid szereket tartalmaz.
A kis részecskeméret
ű kötőanyag lehetővé teszi a faanyag kellő mélységig történő impregnáló alapozását, ill. biztosítja a bevonóréteg jó fogadását.
Küls
ő megjelenés: jellegzetes szagú, fehér színű, homogén, vizes diszperziós folyadék
Diszlazur® bevonó
Vizes diszperziós poliakrilát köt
őanyagot, valamint megfelelő színtartósságot biztosító speciális fény- és öregedésálló lazúrpigmenteket tartalmaz.
Esztétikus, selyemfény
ű bevonatot ad, fokozza a favédőszer hatásosságát és védi a faanyagot az időjárás hatásaival szemben.
Küls
ő megjelenés: könnyen homogenizálható, vizes diszperziós festék
Kiszerelés: 0,75 L és 2,5 L

ALKALMAZÁSI TERÜLET :
Kültéri fafelületek (pl. faházak, korlátok, kerítések stb.) és bels
ő térben lévő faburkolatok (pl. lambériák, nyílászárók, mennyezetek stb.) védelmére és lazúrhatású díszítő bevonatának kialakítására alkalmas. Vízzel vagy talajjal, ill. talajvízzel tartósan érintkező felületekre nem javasoljuk.
A Diszlazur® alapozó a fafelületen nem képez réteget, beszívódik, a fát impregnálja. A Diszlazur® bevonó két rétegben, összesen 120-170 ml/m2 mennyiségben felhordva a fafelületen kb. 70-80μm vastag réteget képez.
Az alkalmazott köt
őanyag és pigment ebben a rétegvastagságban már biztosítja az időjárásállóságot, valamint a lazúr jellegű díszítő hatást.
Ajánlott rétegrend a különböz
ő klímaterületekre:
a.) Kültéren:
1 réteg Diszlazur® alapozó legalább 100 ml/m2 mennyiségben
2 réteg Diszlazur® bevonó, legalább 150 ml/m2 összmennyiségben.
b.) Beltérben:
Az épületen belül, 75% relatív légnedvesség alatti, száraz légtérben a fafelület speciális védelmet a farontó gombák ellen nem igényel, így a fungicid tartalmú
alapozószer alkalmazása nem követelmény. A díszít
ő hatást biztosítja: 2 réteg Diszlazur® bevonó, legalább 150 ml/m2 összmenynyiségben.
c.) Speciális igénybevételnél:
Olyan esetekben, ahol gyakori igénybevételként jelentkezik a 75% feletti relatív légnedvesség, ill. különösen agresszív klíma esetében a következ
ő rétegrend ajánlott:
2 réteg Diszlazur® alapozó, legalább 200ml/m2 összmennyiségben, a beépítend
ő faburkolat teljes felületén (külső, belső felület, valamint oldalél részen) 2 réteg
Diszlazur® bevonó, legalább 150 ml/m2 összmennyiségben.
d.) Régi tönkrement, különbözõ típusú (pl. oldószeres m
űgyanta kötőanyagú), lazúr jellegű favédõ kezelések, bevonatok felújítására:
amennyiben a régi bevonat a felülethez nem köt szilárdan, laza, tönkrement, úgy kaparással, csiszolással el kell távolítani, majd a Diszlazurt az igénybevételi
körülményeknek megfelel
ően, a fent leírt módon alkalmazzuk.
ha a régi bevonat még a teljes felületen sima, szilárdan kötött, csak "megkopott", színét vesztett, a felület tisztítása (portalanítás, vagy tapadó szennyezés esetén
alapos mosás, szárítás) után Diszlazur® bevonóval közvetlenül átvonható. Ilyen esetben a színt a régi bevonat színe befolyásolja, a színválasztást korlátozza
(célszer
ű a meglévõnél sötétebb színt választani).

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS

Felület elõkészítés:
A Diszlazur® rendszer felhordása el
őtt a fafelület elõkészítése (gyalulás, csiszolás, gyantakifolyás eltávolítása, stb.) a bevonat tartósságát és esztétikai
megjelenését nagymértékben befolyásolja. A felületen lév
ő un. tapadó szennyeződéseket (pl. por, korom, zsír, olaj) el kell távolítani. Az eltávolításra csiszolás,
kaparás és pormentesítés, ill. igény szerint oldószeres zsírtalanítás alkalmazható. Régi, elöregedett, különböz
ő típusú, lazúr jellegű favédő kezelések, ill. bevonatok
a Diszlazur® bevonatrendszerrel felújíthatók. A jól tapadó, sima felület
ű régi bevonatokat csak a fentiek szerint kell előkészíteni. A laza, tönkrement régi
lazúrbevonatot el kell távolítani. Az eltávolításra er
ősszálú kefe (drót, gyökér) vagy csiszolóvászonnal történő csiszolás a legmegfelelőbb, de szálirányú kaparással,
fémkaparó lappal is elvégezhet
ő. Utána a felületet pormentesíteni kell sűrített levegővel, vagy porolóecsettel.
Tanácsos a munka megkezdése el
őtt az előzetesen előkészített felületen a rendszer anyagaival próbafelhordást végezni, így az adott felületre vonatkozó
anyagfelhasználás, a bevonat megjelenése, színhatása stb. ellen
őrizhető.
Diszlazur® alapozó felhordása:
A fafelület gombakártev
ők elleni (megelőző) védelmét, valamint a felület egyenletes szívóképességét biztosítja az impregnáló alapozó. A Diszlazur® alapozót
használat el
őtt keveréssel homogenizáljuk. Az alapozó felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, hígítást nem igényel. Az anyag felhordása a célnak
megfelel
ő méretű lapos ecsettel történik, lehetőleg a fa szálirányában. A száradási idő a fa minőségétől, a munkalégtér hõmérsékletétől és páratartalmától függ.
Átlagos esetben, 20°C légh
őmérsékleten kb. 1 óra után festhető át az alapozott felület.
Diszlazur® bevonó felhordása:
Az alapozó réteg (rétegek) száradása után következik a Diszlazur® bevonó rétegek felhordása ugyancsak az igényeknek megfelel
ő méretű, finom szűrő lapos
ecsettel vagy t
űnemezelt habszivacscsal (pl. EURO2000). Felhordás előtt a Diszlazur® bevonó anyagot alapos felkeveréssel homogenizálni kell. Igény szerint a
különböz
ő Diszlazur® színek egymással korlátlan arányban keverhetők, így a meglévő színválaszték tetszőlegesen bővíthető. Ilyen esetben különösen indokolt
próbafelhordást végezni, valamint javasoljuk a szükséges anyagmennyiséget egy adagban megkeverni a teljesen azonos színárnyalat biztosítása céljából.

Az anyagot a fafelületre egyenletes rétegvastagságban kell felhordani és még nedves állapotban (filmképzés előtt!) kinyomott ecsettel vagy habszivaccsal a fa
szálirányában kihúzni, ill. eloszlatni. Ezzel az utólagos áthúzással kétréteg
ű Diszlazur® bevonó esetében is biztosítható a fa természetes rajzolata.
Az egyes rétegek között 1-3 óra száradási időt kell biztosítani. A Diszlazur® bevonó szintén felhordásra kész állapotban kerül forgalomba. Hígítani nem szükséges, és nem is javasolt. A munkaeszközök tisztítása úgy az alapozónál, mint a bevonónál filmképzés elõtt vízzel, száradás, filmképzés után csak oldószerrel (pl. aceton)
történhet. Amennyiben néhány órán belül es
ő várható, Diszlazurral kültérben ne dolgozzunk!
Meleg nyári idõben, napsütötte felületeken végzett munkánál ügyeljünk arra, hogy a t
űző nap által felforrósított felületre ne fessünk, felhordás közben és röviddel az
után se érje közvetlen napsugárzás a friss bevonatot.

MUNKA-, TÛZ- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM
A Diszlazur® alapozó az egészségre ártalmas fungicid anyagokat, a Diszlazur® bevonó csak a tároláshoz szükséges konzerválószert tartalmazza. A készítmények
felhasználásakor a festési munkáknál szokásosan megkövetelt higiénés elõírásokat be kell tartani!
A Diszlazur® alapozó gyermekektõl, állatoktól elzárva, élelmiszerektõl, ivóvíztõl elkülönítve tartandó! Élelmiszerrel közvetlenül érintkezõ felületek, méhkasok,
kaptárak, Diszlazur® alapozóval nem kezelhetõk. Ha a felhasználás során az anyag a bõrre kerül, szappanos vízzel alaposan le kell mosni. Szembefröccsenéskor
a szemet bõ vízzel alaposan ki kell öblögetni és utána szakorvoshoz kell fordulni. Meg kell akadályozni, hogy a Diszlazur® alapozó és bevonó anyaga élõvizekbe
vagy közcsatornába jusson.
A Diszlazur® alapozó biocid hatóanyagai:
– gombaölõ :3 jód- 2 propinil- N butil karbamát (EINECS szám: 259-627-5), kevesebb, mint 1,2 tömeg %
– rovarölõ: alfa-ciano- 3 fenoxibenzil - 3(2,2 - diklórvinil) -2,2 dimetil- ciklopropán- karboxilát / cipermetrin (EINECS szám: 257-842-9), kevesebb, mint 0,1 tömeg%
Veszélyesség szerinti besorolás: a Diszlazur® alapozó és a bevonó nem minõsül veszélyes készítménynek.
Tûzveszélyességi osztály: „Nem tûzveszélyes”, jelzése: „E”

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG
Csomagolás:
az alapozó 750 ml-es és 2500 ml-es,
a bevonó 750 ml-es 2500 ml-es és 5000 ml-es litografált fémdobozban kerül forgalomba.
Tárolás:
Eredeti, zárt göngyölegben +5 és +25 °C közötti hõmérsékleten, élelmiszerektõl elkülönítve tárolandók. A rendszer anyagai vizes diszperziós kötõanyagot,
tartalmaznak ezért FAGYVESZÉLYESEK.
Szavatossági idõ: eredeti csomagolásban, a tárolási elõírások betartása esetén a gyártástól számított 36 hónap.
Színválaszték
: aranysárga, tölgy, teak, dió, olajkőris, paliszander, fenyőzöld, ébenfekete, mandula/cseresznye, mahagóni, gesztenye, kukoricasárga, meggybordó, fehér, színtelen, mohazöld, kék

Diszlazur® alapozó favédõszer
4.540 Ft
Kosárba
Diszlazur® vizes diszperziós bevonó festék
6.200 Ft
Kosárba
Diszlazur falazúr bevonó - aranysárga
Diszlazur falazúr bevonó - dió
Diszlazur falazúr bevonó - fehér
Diszlazur falazúr bevonó - fekete
Diszlazur falazúr bevonó - gesztenye
Diszlazur falazúr bevonó - kék
Diszlazur falazúr bevonó - kukoricasárga
Diszlazur falazúr bevonó - mahagóni
Diszlazur falazúr bevonó - mandula/cseresznye
Diszlazur falazúr bevonó - meggybordó
Diszlazur falazúr bevonó - mohazöld
Diszlazur falazúr bevonó - olajkőris
Diszlazur falazúr bevonó - paliszander
Diszlazur falazúr bevonó - színtelen
Diszlazur falazúr bevonó - teak
Diszlazur falazúr bevonó - tölgy
Copyright © 2012-2023 Minden jog fenntartva Plus-Energia Systems Kft.
Vissza a tartalomhoz